:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ::
วัน ศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
 
 
หนังสือ (195)
แผ่นพับ (42)
โปสเตอร์ (41)
แผ่นVCD,CD,VDO,DVD,เทปคลาสเซ็ท (5)
สติ๊กเกอร์ (9)
ภาพพลิก (2)
แบบประเมิน (7)
ผลิตภัณฑ์ (8)
ป้าย/ไวนิล (12)
ชุดนิทรรศการ (1)
Factsheet (4)
ดูทั้งหมด (326)
 
กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก (36)
กลุ่มงานผู้สูงอายุ (17)
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (63)
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (18)
กลุ่มงานโภชนาการ (33)
กลุ่มงานอนามัยวัยเรียน (21)
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (18)
กลุ่มงานอนามัยการเจริญพันธุ์ (11)
กลุ่มงานออกกำลังกาย (22)
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (38)
กลุ่มงานล้างมือ (4)
กลุ่มงานส้วม (10)
กฎหมาย (12)
ไอโอดีน (5)
COVID-19 (18)
ดูทั้งหมด (326)
 
 
ผู้สัมผัสอาหาร (New normal)
ข้อปฏิบัติสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร
สื่อประชาสัมพันธ์ เกร็ดความรู้ "อาหารและน้ำกับวิถีชีวิตใหม่"
การทำความสะอาดภาชนะรองรับน้ำ
การดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำดื่มอย่างง่าย
แนวทางการควบคุมดูแลระบบผลิตน้ำประปา ในช่วงการเกิด COVID-19
การดูแล บำรุงรักษาตู้น้ำหยอดเหรียญ ในช่วงการเกิด COVID-19
ปรับตัวอย่างไรในภาวะโลกร้อน ตอน เรียนรู้ วิถีปรับตัว ริมรั้วเมืองเพีย
แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่น สำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ
สูงวัย ปลอดภัย จากความร้อน และ PM 2.5
 
ล้างมืออย่างไรให้สะอาด บริเวณที่มักจะล้างมือไม่ทั่วถึง A 4
(เข้าชม 855 ครั้ง)
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 2561
(เข้าชม 653 ครั้ง)
กินอาหารอย่างไร ? ให้ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินอาหาร
(เข้าชม 644 ครั้ง)
พิษภัยในอาหาร
(เข้าชม 557 ครั้ง)
เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ HPHNQC
(เข้าชม 533 ครั้ง)
โรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ โดยควบคุมความสะอาด ปลอดภัยของอาหารและน้ำ
(เข้าชม 519 ครั้ง)
การเก็บอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
(เข้าชม 475 ครั้ง)
คู่มือตลาดสด น่าซื้อ
(เข้าชม 456 ครั้ง)
การเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ
(เข้าชม 415 ครั้ง)
การเลือกซื้อและล้างผักสด ผลไม้ให้สะอาด ปลอดภัย
(เข้าชม 411 ครั้ง)
 
 
  .::: รายการสื่อประชาสัมพันธ์ :::.

รูปภาพ
จำนวน : 64 หน่วย
 
รหัส :
43
 
ชื่อ/เรื่อง :
คู่มือตลาดสด น่าซื้อ
 
ประเภท :
หนังสือ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
2550
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 225 หน่วย
 
รหัส :
46
 
ชื่อ/เรื่อง :
ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร(สีฟ้า)
 
ประเภท :
หนังสือ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
2553
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 1070 หน่วย
 
รหัส :
77
 
ชื่อ/เรื่อง :
พิษภัยในอาหาร
 
ประเภท :
แผ่นพับ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
2551
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 119 หน่วย
 
รหัส :
79
 
ชื่อ/เรื่อง :
กินอาหารอย่างไร ? ให้ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินอาหาร
 
ประเภท :
แผ่นพับ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
2551
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 400 หน่วย
 
รหัส :
83
 
ชื่อ/เรื่อง :
การเก็บอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
 
ประเภท :
แผ่นพับ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
2551
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 0 (หมด)
 
รหัส :
115
 
ชื่อ/เรื่อง :
การเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ
 
ประเภท :
แผ่นพับ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
ไม่ระบุ
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 900 หน่วย
 
รหัส :
118
 
ชื่อ/เรื่อง :
โรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ โดยควบคุมความสะอาด ปลอดภัยของอาหารและน้ำ
 
ประเภท :
แผ่นพับ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
ไม่ระบุ
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 0 (หมด)
 
รหัส :
160
 
ชื่อ/เรื่อง :
ล้างมืออย่างไรให้สะอาด บริเวณที่มักจะล้างมือไม่ทั่วถึง A 4
 
ประเภท :
สติ๊กเกอร์
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานล้างมือ
 
ผู้แต่ง :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
ไม่ระบุ
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 0 (หมด)
 
รหัส :
182
 
ชื่อ/เรื่อง :
การเลือกซื้อและล้างผักสด ผลไม้ให้สะอาด ปลอดภัย
 
ประเภท :
หนังสือ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
2554
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 0 (หมด)
 
รหัส :
284
 
ชื่อ/เรื่อง :
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
 
ประเภท :
แผ่นพับ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
2552
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 209 หน่วย
 
รหัส :
458
 
ชื่อ/เรื่อง :
คู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน
 
ประเภท :
หนังสือ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานอนามัยวัยเรียน
 
ผู้แต่ง :
กรมส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
2553
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 1000 หน่วย
 
รหัส :
526
 
ชื่อ/เรื่อง :
คำแนะนำในการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำฯ A4
 
ประเภท :
แผ่นพับ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
 
ปีที่จัดทำ :
2554
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 200 หน่วย
 
รหัส :
527
 
ชื่อ/เรื่อง :
คำแนะนำในการเตรียม ปรุงอาหารพร้อมบริโภค (ข้าวกล่อง)ฯ
 
ประเภท :
สติ๊กเกอร์
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
 
ปีที่จัดทำ :
2554
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 544 หน่วย
 
รหัส :
653
 
ชื่อ/เรื่อง :
เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ HPHNQC
 
ประเภท :
หนังสือ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 
ผู้แต่ง :
กรมอนามัย
 
ปีที่จัดทำ :
2556
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
รูปภาพ
จำนวน : 300 หน่วย
 
รหัส :
731
 
ชื่อ/เรื่อง :
เคล็ดไม่ลับ ส้มตำอร่อยและปลอดภัย
 
ประเภท :
แผ่นพับ
 
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
ผู้แต่ง :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ปีที่จัดทำ :
2557
 
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :
คลิ๊กดูรายละเอียดด้านใน
     
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] [ Next ]

 

 
::All rights reserved. :: E-mail - hpc2@anamai.mail.go.th