KPI_CODE

รายการตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

2766_ 0

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

77 แห่ง

2766_ 1

จำนวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

 

2803_ 0

โรงเรียนประถมศึกษาไม่มีการจำหน่ายหรือจัดน้ำอัดลมให้แก่เด็ก

ร้อยละ 85

2803_ 1

จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดที่ไม่มีการจำหน่ายหรือจัดน้ำอัดลมให้แก่เด็ก

 

2803_ 2

จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดที่ทำการสำรวจ

 

2816_ 0

เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

ร้อยละ 65

2816_ 1

จำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

 

2816_ 2

จำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะทั้งหมด

 

2880_ 0

หน่วยงานภาครัฐจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

13 แห่ง

2880_ 1

จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

 

2905_ 0

บุคลากรและประชาชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2800 คน

2905_ 1

จำนวนบุคลากรและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

2917_ 0

เด็กประถมศึกษาปี่ที่ 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

ร้อยละ 85

2917_ 1

จำนวนเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

 

2917_ 2

จำนวนเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

 

2918_ 0

เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ

ร้อยละ 45

2918_ 1

จำนวนเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ

 

2918_ 2

จำนวนเด็กอายุ 12 ปีที่ทำการสำรวจ

 

2912_ 0

โรงพยาบาลที่ดำเนินการพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 30

2912_ 1

จำนวนโรงพยาบาลที่ดำเนินการพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

2912_ 2

จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทั้งหมด

 

 
« ธันวาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


           
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี   เลขที่ 1   ม.11  ต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี  18130
โทร. 036-300830 - 32    โทรสาร  036-300829