ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตรวจประเมินแผงจำหน่ายอาหารในงานมหกรรมอาหาร และของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564

 วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 2 และเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมตรวจประเมิน แผงจำหน่ายอาหารในงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ทำการประเมินด้านชีวภาพด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI - 2) เพื่อสร้าง ความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

ข่าวอื่นๆที่แนะนำ Smiley face

Sitemap

รู้จักศูนย์ฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 2 | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานที่สังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-993000-1
โทรสาร. 055-993003
E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th