ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 2

 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พร้อมรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของ เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม เบนทูน ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก     กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2564 จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564   จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2564        

ข่าวอื่นๆที่แนะนำ Smiley face

Sitemap

รู้จักศูนย์ฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 2 | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานที่สังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-993000-1
โทรสาร. 055-993003
E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th