คุณกำลังมองหาอะไร?

ร่

ร่วมประชุม ”คณะทำงานจัดทำรายงานสถานการณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.06.2564
27
0
แชร์
06
มิถุนายน
2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสุธน เพ็งคุ้ม รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม "คณะทำงานจัดทำรายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2564 " ผ่านระบบ conference จาก ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำงาน จากหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อพิจารณาการจัดทำเอกสาร 2 เล่ม ประกอบด้วย รายงานการจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน