คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมการประชุมหารือ กำหนดตัวชี้วัด Health Needs เขตสุขภาพที่ 2

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.06.2564
9
0
แชร์
06
มิถุนายน
2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ดร. นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พร้อมด้วยดร.ลินดา สิริภูบาล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น และกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ร่วมการประชุมหารือกำหนดตัวชี้วัด Health Needs เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 3
จัดการประชุมโดยคณะทำงานสนับสนุนการบริหารข้อมูลสารสนเทศ (CIO) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เพื่อกำหนดตัวชี้วัด Health Needs ในประเด็น 1.โรคไม่ติดต่อ (NCD) 2.หลอดเลือดสมอง (Stroke) 3.วัณโรค (TB) 4.ไวรัสตับอักเสบชนิดซี (Hepatitis C ) 5.มารดาเสียชีวิต 6.ฆ่าตัวตาย (Suicide)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน