คุณกำลังมองหาอะไร?

ขั

ขับเคลื่อน THAI STOP COVID PLUS ในตลาดสด และร้านอาหาร พร้อมพัฒนาร้านอาหารเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.06.2564
25
0
แชร์
09
มิถุนายน
2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก นำโดย นายสุธน เพ็งคุ้ม รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว โดยตรวจประเมินตลาดสดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) และสุ่มตรวจประเมินร้านอาหาร ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งเฝ้าระวังด้านชีวภาพ เพื่อตรวจสอบสุขลักษณะของอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัส อาหาร ตรวจวัดปริมาณเกลือ น้ำตาลในอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมทั้งส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทำการประเมิน สถานประกอบการผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID PLUS เพื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มั่นใจ ในการเปิดบริการ พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-certification) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน