คุณกำลังมองหาอะไร?

ร่

ร่วมประชุมพิจารณาประเมินผลโครงการการพัฒนา และส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและถ้วนหน้า Safe Birth for All ผ่านระบบ Web Conference

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.07.2564
5
0
แชร์
20
กรกฎาคม
2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร.ลินดา สิริภูบาล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ด้านวิชาการ และกลุ่มพัฒนาอนามัย แม่และเด็ก ร่วมประชุมพิจารณาประเมินผลโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและถ้วนหน้า Safe Birth for All ผ่านระบบ Web Conference โดยมีดร.จินตนา พัฒนพงศ์ธร (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุมสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการประเมินผลโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและถ้วนหน้า Safe Birth for All โดยประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการตายมารดา ประเมินตัวชี้วัด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประเมินผลสำเร็จกระบวนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการตายมารดา การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ การเฝ้าระวังการตายทารกปริกำเนิด การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ Teenage Digital Health Platform เพื่อประเมินผลสำเร็จของกระบวนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการพัฒนาระบบ Teenage Digital Health Platform ในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี เพื่อลดการตั้งครรภ์ซ้ำ

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน