คุณกำลังมองหาอะไร?

ร่

ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และอำเภอ อนามัยการเจริญพันธุ์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.07.2564
3
0
แชร์
21
กรกฎาคม
2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิชานัน หนูวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น พร้อมทีม ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฎิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และอำเภอ อนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัย การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โดยมีนายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่1 - 12 และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน