คุณกำลังมองหาอะไร?

ระเมินเพื่อรับรองมาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital ของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.07.2564
13
0
แชร์
21
กรกฎาคม
2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก มอบหมายให้ นักวิชาการ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำโดย นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green & Clean Hospitalของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน