คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมมาตรการตรวจ Antigen Test Kit ในสถานประกอบการ (โรงงาน) และปฏิบัติการครอบครัว Home Isolation/Community Isolation (วัยทำงาน)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.07.2564
9
0
แชร์
21
กรกฎาคม
2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางกชกร วัชรสุนทรกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและทีมนักวิชาการ กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมมาตรการตรวจ Antigen Test Kit ในสถานประกอบการ (โรงงาน) และปฏิบัติการครอบครัว Home Isolation /Community Isolation (วัยทำงาน) ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมีนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ และคณะ ทำงานศูนย์ปฏิบัติการครอบครัวไทยรู้สู้โควิด สำนักโภชนาการ, สำนักอนามัยการเจริญพันธ์, สำนักทันตสาธารณสุข, สำนักอนามัยผู้สูงอายุ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม, กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ, กองแผนงาน, สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ, ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติการคัดกรองด้วย Antigen Test Kit ในสถานประกอบการ(โรงงาน), การดำเนินงาน Home Isolation/Community Isolation และการดำเนินงาน Comperehensive Covid - 19 Response Team (CCR team)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน